“เลือกซื้อเพชร” เลือกจากระดับรอยตำหนิ

มูลค่าของเพชรจะขึ้นอยู่กับรอยตำหนิว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยจะพิจารณาจากรอยตำหนิว่าอยู่ในตำแหน่งใดมีมากเกินไปหรือเปล่า  ซึ่งตำหนิเพชรนั้นก็มีทั้งที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและที่ไม่สามารถมองออกได้ สิ่งที่ต้องคำนึงก็คือรอยตำหนิดังกล่าวนี้มีผลต่อความงามของเพชรมากน้อยเพียงใด ทำให้เพชรเสื่อมความงดงามและความเปล่งประกายน้อยลงหรือไม่ รวมถึงระดับความแข็งของเพชรและความคงทนของเครื่องประดับเพชรชิ้นนั้นด้วย

เพชรที่มีมลทินจากร่องรอยที่ไม่สมบูรณ์ในความหมายของเพชรนั้นก็ยังถือว่าเพชรเม็ดนั้นไม่ได้ไร้ค่าเสียทีเดียว เพราะเพชรสักเม็ดแม้มีตำหนิแต่ถ้าองค์ประกอบในด้านอื่นๆ น้ำหนักกะรัตมีมูลค่ามาก ราคาของเพชรก็จะมากตามไปด้วย ถ้าลองศึกษาดูรอยตำหนิของเพชรนั้นคืออะไรกันแน่ รอยตำหนิของเพชรนั้นก็คือ ร่องรอยที่เกิดขึ้นได้ทั้งโดยธรรมชาติและจากกระทำของมนุษย์ เป็นร่องรอยที่เกิดขึ้นในเนื้อเพชรและในบริเวณส่วนต่างๆ ของเพชร ที่มีผลโดยตรงต่อความสวยงาม ความแข็งแรง และความคงทนของเพชร ตำหนิในบริเวณภายนอกของเพชร ได้แก่ รอยขีดข่วน รอยแหว่งที่ไม่สมบูรณ์ของเพชร รอยบิ่น เพชรเป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดรอยร้าวภายในที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น รอยแตก ผลึกที่เจือปนมาของแร่อื่นๆ นอกจากเพชร ความหมอง หรือจุดดำๆ บริเวณเนื้อเพชร เป็นต้น โดยการดูเพชรนั้นจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือ เช่นเดียวกันกับที่การตรวจราคาเพชรเองก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้วย เครื่องมือหลายๆ อย่างจะใช้ประกอบกันในขั้นตอนของการตรวจพิสูจน์คุณภาพและรอยตำหนิของเพชร ต้องมีแว่นขยายหรือกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้เพื่อขยายดูเพชรที่กำลังขยายถึง 10 เท่าเป็นอย่างต่ำ จะใช้เฉพาะในเพชรที่ไม่อาจมองเห็นรอยตำหนิได้เองด้วยตาเปล่าได้นั่นเอง แต่ถ้ามองตามมาตรฐานขององค์กรอัญมณีแห่งประเทศและสากล สถาบัญอัญมณีศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกาหรือ GIA เขาจะมีหลักการการดูเพชรและรอยตำหนิของเพชรอยู่คือการจัดอันดับระดับของรอยตำหนิในเพชรที่แบ่งออกได้ 5 ระดับด้วยกัน ซึ่งก็ใช้ยึดถือกันโดยทั่วไปสำหรับการดูเพชรและตีราคาของเพชรแต่ละเม็ด และประเมินผลคุณภาพของเพชรออกมาผ่านใบเซอร์เพชรหรือใบรับรองคุณภาพ ที่ก็สามารถออกได้โดยหลากหลายองค์การด้วยกันทั้งของไทยและของต่างชาติที่เป็นที่รู้จักกันดี

รับซื้อเพชรให้ราคาสูง

ระดับมาตรฐานของรอยตำหนิจากสถาบัญอัญมณีสากล GIA ของสหรัฐอเมริกา ได้แก่

 1. ระดับ FL (Flawless) ถือเป็นเพชรที่อยู่ในระดับที่ไร้รอยตำหนิใดๆ เป็นเพชรที่มีน้ำงามมากที่สุดในบรรดาระดับเกรดของเพชรที่ถือว่างดงามที่สุด แต่หากมีรอยตำหนิก็จะเกิดเป็นรอยที่มองเห็นได้เพียงผิวเผินเท่านั้น เมื่อยามมองดูแล้วจึงเห็นว่าได้ผ่านการเจียระมาอย่างดีที่สุดจริงๆ ส่วนระดับของการเจียระไนจะอยู่ในระดับ IF (Intermally Flawless)
 1. ระดับ VVS (Very, Very Slightly Included) ระดับรอยตำหนิจะค่อนข้างเล็ก มองเห็นได้ยากด้วยตาเปล่า อาจต้องใช้แว่นขยายหรือกล้องขยาย 10 เท่าช่วยดูจึงจะเห็นเป็นรอยตำหนิซึ่งจะมีเพียงเล็กๆ เท่านั้น แต่จะเป็นรอยตำหนิในเพชรในระดับต่างๆ ดังนี้
 • VVS 1 ตำหนิของเพชรไม่ได้อยู่ตรงส่วนที่เป็นหน้าเพชร
 • VVS 2 ตำหนิของเพชรจะอยู่ตรงก้นหรือส่วนท้ายของเพชร หรืออยู่บริเวณขอบเพชร หรือที่ด้านข้าง
 1. ระดับ VS (Very Slightly Included) จะมีเพียงตำหนิเพชรเล็กๆ แต่เป็นตำหนิที่แม้จะใช้กล้องกำลังขยาย 10 เท่าก็เห็นจะเห็นตำหนิของเพชรเพียงนิดๆ ไปจนถึงในระดับที่เห็นได้อย่างชัดเจนด้วยกล้องขยาย 10 เท่า จะมีตำหนิขนาดใหญ่ตั้งแต่ตำแหน่งเล็กๆ เพียง 2-3 แห่ง ไปจนถึงตำหนิที่มีขนาดเล็กมากๆ หลายๆ จุด
 •  VS 1 แสดงตำหนิขนาดเล็ก มองไม่ค่อยเห็น ต้องใช้กล้องขยาย 10
 •  VS 2 แสดงตำหนิที่เห็นได้ค่อนข้างจะง่าย แต่ก็ต้องใช้กล้องขยาย 10 เท่าเช่นกัน
 1. ระดับ SI (Small Included) แสดงตำหนิขนาดเล็กของเพชรที่ต้องอาศัยกล้องขยายเพื่อส่องดู
 • SI 1 แสดงตำหนิขนาดเล็กที่ต้องใช้กล้องขยาย 10 เท่าในการมอง เป็นรอยตำหนิที่เห็นได้ง่าย
 • SI 2 แสดงตำหนิขนาดเล็กที่ต้องใช้กล้องขยาย 10 เท่าในการมอง เมื่อใช้กล้องแล้วจะมองเห็นได้ง่ายมาก แต่บางครั้งก็มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าด้วย แต่จะต้องมองจากด้านคว่ำลงมาของเม็ดเพชรจึงจะเห็นได้อย่างเด่นชัดมากกว่ามองส่วนบนของเพชร
 1. ระดับ I (Imperfect) ตำหนิในระดับนี้ของเพชรนั้นจะมองเห็นได้ง่ายมาก ไม่ต้องมองผ่านกล้องก็สามารถเห็นได้ มองผ่านสายตาเพียงคนก็สามารถมองเห็นรอยตำหนินี้ได้ ซึ่งจะส่งผลมากต่อความงามของตัวเพชร รวมทั้งคุณ

Powered by keepvid themefull earn money